Pilot: Solpaneler

Vi vill lära oss mer om hur olika hushåll med solpaneler anpassar sin energiförbrukning. Vi vill testa hur en alltid-på skärm kan hjälpa till att fatta bättre energibeslut.

Förutsättningar:

  • Du har solpaneler.
  • Du har en nyare elmätare med HAN port och möjlighet för WIFI att nå till elmätaren (vi kollar förutsättningar och förbättrar WiFi ifall det behövs)

Piloten ska pågå under vår/sommar 2023. Under piloten:

  • Vi installerar en läsare på elmätaren och en skärm i köket som visar elproduktion/konsumtion i realtid.
  • Vi gör en intervju hos dig när piloten börjar, och igen när den slutar. Intervjuerna kommer att bli en del av en vetenskaplig artikel, men datan anonymiseras.

Piloten är en del av projektet Designing digital technologies for supporting energy-related behavior change in the kitchen som finansieras av Energimyndigheten och drivs av KTH i samarbete med Linnéuniversitetet.

Vill du vara med? Frågor: jorgeluis.zapico@lnu.se